Komunikat zwiazany z incydentem bezpieczenstwa

Komunikat związany z incydentem bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałym „incydentem bezpieczeństwa”, będącym wynikiem działania cyberprzestępców, informujemy o prawdopodobnym wycieku danych osobowych z naszych zasobów.

Zakres danych klientów i kontrahentów, które mogły wyciec:

· Imię i nazwisko

· Adres e-mail

· Numer telefonu

· Adres korespondencyjny

· Nazwa firmy

· NIP

· Nr rachunku bankowego.

Powyższe dane trafiając w niepowołane ręce mogą zostać bezprawnie wykorzystane. Aby zminimalizować zagrożenie zalecamy zapoznanie się z ogólnodostępnymi wskazówkami dot. postepowania w takiej sytuacji oraz wzmożoną ostrożność przy korzystaniu z poczty elektronicznej i telefonów komórkowych (zwiększone ryzyko otrzymywania wiadomości zawierających szkodliwe załączniki lub linki oraz prób podszywania się pod instytucje lub inne podmioty działające na rynku).

Pragniemy również poinformować, że dane które utraciliśmy nie niosą ze sobą wysokiego ryzyka dla praw i wolności Właścicieli tych danych.

Incydent został oficjalnie zgłoszony do właściwych instytucji: Prezesa Urzędu Danych Osobowych, do CERT Polska (organizacja, która monitoruje i ostrzega o cyberzagrożeniach) oraz na policję do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji na powyższe tematy można skontaktować się pod adresem mailowym: iodo@gtx-group.com

Łącząc wyrazy szacunku,

Zespół ds. Bezpieczeństwa GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k.